Kondenzační vysoušeče

Základním principem kondenzačních odvlhčovačů je namražování - kondenzace vodních par na kondenzátoru a následné odtávání námrazy do zásobníku, odkud voda odtéká do nádrže se spínačem hladiny, která je součástí vysoušeče, nebo hadicí rovnou ven z odvlhčovače, ev. do čerpadla kondenzátu, který vodu odčerpává do kanalizace či externí velké nádrže.

Odtávání probíhá dvěma odlišnými způsoby.

1) vzduchem - v tomto případě námrazu rozpouští vzduch, který proudí vysoušečem. Jeho teplota je závislá na okolním prostředí, proto tyto vysoušeče volíme tam, kde teplota je vhodná - podle našich praktických zkušeností by neměla klesnout pod 10-15°C, významnou roli ale také hraje přímo konktrétní typ kondenzátoru, takže je vždy vhodné výběr u nižších teplot konzultovat s odborníkem.

2) horkými plyny - tento typ  využívá teplotu ve svých rozvodech a přes ventil napustí kondenzátor "teplem" a tím urychlí odtávání kondenzátu. Tyto přístroje jsou vhodné při vysoušení i na spodní teplotní hranici.