Sanace škod způsobených vodou

Škody způsobené vodou obvykle znamenají možný vznik plísní, může dojít k poškození konstrukce, zejména u dřevěných uzavřených konstrukcí (trámové stropy) a ke vzniku nepříjemného zápachu.

Proto je vhodné co nejdříve po zasažení vodou zahájit  sanaci škod. Jako prvý bod doporučujeme odstranit všechno mokré vybavení, odsunout nábytek od mokrých stěn (u škod vzniklých prasklou vodou "o patro výš") nebo jej odnést z místnosti, a pokud  to počasí dovoluje, začít větrat. 

Sledujte pozorně možný vznik plísní, doporučujeme ihned ošetřit zasažené plochy vhodným fungicidem, především nechlorovým, určeným na savé povrchy ( Fungispray Super, Stachema ).

Podle konstrukce domu, použitých materiálů a stavu stavby je následně vhodné zahájit intenzivní vysoušení zasažených prostor, protože čím déle se ponechá stavba mokrá, tím více se voda nasákne do hloubky stěn, zejména u klasických cihelných staveb. 

Je to sice nepříjemné, ale ihned pořiďte fotodokumentaci poškození, místa vzniku a všech viditelných následků a poškozených věcí. Toto vám může pomoci při likvidaci události pojišťovnou a vyhnete se možným komplikacím při likvidaci škodní události.

Závěrem, možná zbytečně, ale přece několik rad:

- Pravidelně kontrolujte stav všech napojení vody a zejména hadic u WC, umyvadel a pod. Při podezření na únik vody je ihned nechte vyměnit.

- Plastové hadičky napojení ihned všechny vyměňte za nové a kvalitní. Nečekejte, jsou zdrojem potíží.

- V případě že odjíždíte na déle než 48 hodin, vypněte vodu, pokud to je možné.

Pokud již problém vznikne, provádíme:

sanace po povodních, záplavách, po vodovodních škodách, dále lokalizaci úniků vody a tlakové zkoušky rozvodů vody a topení, měření vlhkosti.   k naší práci patří nedílně kompletní zpracování zpráv pro všechny pojišťovny, např. www.koop.cz, vlastní vysoušení jak pomocí standardních vysoušečů, tak vysoušení dutin, podlah, klientům následně předáváme kompletně dokumentaci včetně protokolu o měření vlhkosti, skutečných nákladů na vysoušení, zprávy. Také můžeme na přání klienta pomoci při zajištění souvisejících následných oprav podlahových krytin, výmalby, drobných zednických prací, oprav obkladů a dlažeb. 

Neodmyslitelnou součástí je také odborné ošetření zdiva proti plísním a ošetření dřevěných částí proti škůdcům, plísním a houbám.